Tři fotografie z roku 1945

K dopisu byly přiloženy fotografie.

V pozůstalosti se dochovaly tyto tři.

© 2020